MENU
REGULAMIN & PUNKTACJA


REGULAMIN

PUCHAR RONDO BABKA TEAM

UDZIAŁ:

W punktowanym treningu może wziąć udział każdy kolarz, jedynym warunkiem jest respektowanie poniższych postanowień:

Każdy zawodnik ma swobodę wyboru trasy:

1. "NASIELSK" tylko na tej rundzie będą przyznawane punkty (chyba, że cała grupa zgodnie wybierze inną trasę [inną niż "POMIECHÓWEK" - w przypadku gdy cała grupa wybierze trasę "POMIECHÓWEK" to wszyscy mają punkty z tej trasy)

Na tej trasie zawodnicy zdobywają punkty w formule „OPEN” do oddzielnych klasyfikacji (Open I ; Open II) generalnych Pucharu Rondo Babka Team.

Na tej trasie punktuje tylko 10 zawodników.

2. "POMIECHÓWEK” tylko na tej rundzie będą przyznawane punkty (chyba, że cała grupa zgodnie wybierze inną trasę)

Na tej trasie zawodnicy w kategorii "OPEN I" zdobywają punkty w formule „OPEN” Pucharu Rondo Babka Team.

Oznacza to, że na tej trasie w kategorii OPEN I zawodnik musi zająć miejsce od 1 do 10 przy czym zawodnicy z kategorii OPEN II są normalnie liczeni i jeżeli zajmą miejsce przed kolarzem z młodszej kategorii to spychają go na dalszą pozycję.
Na tym dystansie młodsi zawodnicy (pożej 40 LAT) nie zdobywają punktów do klasyfikacji generalnej, ale na mecie odbierają punkty starszym kolarzom (40 + LAT)

Na tej trasie zawodnicy w kategorii "OPEN II" zdobywają punkty w formule „50 + Lat” Pucharu Rondo Babka Team.

Oznacza to, że na tej trasie w kategorii OPEN II punktuje 10 zawodników niezaleznie od tego ilu kolarzy z kategorii OPEN I będzie przed nimi

Zawodnik biorący udział na przemiennie na obydwu trasach (Nasielsk i Pomiechówek) będzie zdobywał punkty do dwóch oddzielnych klasyfikacji na tych dystansach w w/w formułach.

PUNKTY:

1. miejsce = 100 pkt.
2. miejsce = 70 pkt.
3. miejsce = 50 pkt.
4. miejsce = 40 pkt.
5. miejsce = 36 pkt.
6.miejsce = 32 pkt.
7. miejsce = 28 pkt.
8. miejsce = 24 pkt.
9. miejsce = 20 pkt.
10. miejsce = 16 pkt.

PUNKTOWANE TRENINGI:

Odbywają się w każdą  niedzielę i święta (dni zaznaczone w kalendarzu na czerwono) w sezonie letnim.
Sezon letni trwa od końca marca, kiedy to czas zmienia się na letni do "przed przed" ostatniej niedzieli października - ZAKOŃCZENIE SEZONU ODBYWA SIE W NIEDZIELĘ - TYDZIEŃ PRZED ZMIANĄ CZASU

Każdy zawodnik chcący uczestniczyć w klasyfikacji i zdobywać punkty na treningach jest zobowiązany do uiszczenia składki nie później niż do końca czerwca danego roku w którym odbywa się klasyfikacja. Po tym termnie wszyscy zawodnicy którzy nie uiścili składek zostaną wykreśleni z klasyfikacji (NIEODWOŁALNIE) i na kolejnych treningach nie będą zdobywać punktów (ale będą je odbierać zgodie z zajętym miejscem)

KATEGORIE WIEKOWE:

NASIELSK:

Open I – 15-49 Lat

Open II- 50 i więcej Lat

POMIECHÓWEK

Open I – 40-49 Lat

Open II- 50 i więcej Lat

Przebieg punktowanego treningu:

ZBIÓRKA:

Zawodnicy spotykają się o 9:00 przed CH Arkadia na rondzie Zgrupowania AK Radosław (dawne RONDO BABKA). Około 9:15 następuje start „honorowy”. W trakcie dojazdu do startu „ostrego” do grupy mogą dołączać się kolejni kolarze.

Dojazd do „STARTU OSTREGO”

Po starcie "honorowym" z Ronda Babka kolarze mają obowiązek jechać zwartą grupą w umiarkowanym tempie (przysłowiowe 30 km/h), aż dojadą do miejscowości Jabłonna. Tam za ostatnimi światłami przy zachowaniu szczególnej ostrożności następuje podział zawodników na 2 grupy.

Aby zawodnik był uwzględniony przy rozdawaniu punktów na mecie musi dołączyć się do grupy przed „STARTEM OSTRYM” przewidzianym dla danej trasy !

Trasa "POMIECHÓWEK

Zawodnicy, którzy wybrali tą trasę przy zachowaniu szczególnej ostrożności jadą prosto w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego i zaczynają ściganie (START OSTRY) na wysokości linii mety !

Trasa "NASIELSK

Zawodnicy, którzy wybrali tą trasę przy zachowaniu szczególnej ostrożności skręcają w prawo na Chotomów i zaczynają ściganie (START OSTRY) na szczycie wiaduktu!

GÓRSKA PREMIA

Na obydwu trasach usytuowana jest Górska Premia („GOŁAWICE II ”) na szczycie podjazdu w lesie.

Na premii pierwszych trzech zawodników zdobywa:

1. miejsce = 20 pkt.
2. miejsce = 10 pkt.
3. miejsce = 5 pkt.

Kolarze otrzymają punkty pod warunkiem zdobycia punktów na mecie (miejsce 1 – 10)

(każdy powinien sam upomnieć się o punkty)
(jeżeli zawodnik zdobędzie punkty na premii a nie zapunktuje na mecie to punkty przepadają i nie przechodzą na kolejnego kolarza)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BARDZO WAŻNE !

  • Zespół Rondo Babka Team nie jest organizatorem a jedynie prowadzi statystyczną klasyfikację punktową kolarzy przejeżdżających umowną linię „mety” i stosujących się do REGULAMINU Pucharu Rondo Babka Team.

  • Zespół Rondo Babka Team nie bierze odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe przed, w trakcie oraz po „punktowanym treningu”.

  • Każdy uczestnik punktowanego treningu Rondo Babka Team bierze w nim udział na własną odpowiedzialność.

  • Każdy uczestnik treningu Rondo Babka Team powinien jechać zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

  • Każdy uczestnik punktowanego treningu Rondo Babka Team aby zdobyć punkty jest zobowiązany jechać w KASKU SZTYWNYM !

  • Za każde przejechanie na czerwonym świetle zawodnik będzie dyskwalifikowany, a co za tym idzie nie będzie brany pod uwagę przy rozdawaniu punktów na mecie !

  • Za każde przejechanie przez przejazd kolejowy, przy opuszczonych zaporach zawodnik będzie dyskwalifikowany, a co za tym idzie nie będzie brany pod uwagę przy rozdawaniu punktów na mecie !

  • Za każdą próbę jazdy za pojazdem napędzanym silnikiem spalinowym, bądź elektrycznym (samochód, T.I.R. autokar, autobus motocykl itp.)
  • Kazdy zawodnik bioracy udzial w treningu Rondo Babka Team automatycznie wyraza zgode na publikacje swojego imienia i nazwiska w mediach Rondo Babka Team (strona WWW, FB itp.)

 

Rondo Babka Team